Jól

Poživatiny především rostlinného původu bez uměle přidaných chemických přísad a chemického zpracování, které příznivě ovlivňují fyziologické, imunologické nebo metabolické účinky, mající ozdravující nebo preventivní účinky na fyzickou, fyziologickou, psychickou a energetickou rovnováhu člověka či zvířete. Za jól lze rovněž považovat extrakty rostlin nebo jejich kombinace.

V druhotném lidovém významu slova lze za jól lze považovat také blahodárně působící přírodní prostředí harmonizující zdraví, energie, psychiku i pocity člověka – především horské ozdravovny, lázně, ale také přímořské oblasti, některé jeskyně a čisté vodní zdroje.

A to vše s minimem či žádnou chemií. (Minimum chemie bohužel musíme v této definici připustit, neboť prozatím není v silách lidu zabránit chemizaci prostředí, v němž rostliny pěstujeme či divoce rostou. Odkazuji se tímto na fakt, že lidstvo si bohužel tráví své přirozené prostředí chemizací – v půdě, rostlinstvu, vzduchu i vodě.)

Vždy se ptejte na původ, způsob, procesy výroby. Jedná-li se o poživatinu, doporučuji vám, abyste se zajímali o hodnotu, výživu a také o bezpečnost z hlediska možných toxických dopadů na vaše zdraví.

Proč?
Slovem lék bylo z hlediska historického po mnoho lidských generací označován „medikament“, který podporoval vitalitu a pomáhal především fyzickému tělu proti nemocím a jiným, potížím člověka či zvířete. Význam slova byl spíše obecnější a slovo zažité. Legislativně se v ČR ve 2. tisíciletí zakázalo používat označení slovem „lék“ pro potraviny, rostliny, výtažky a jiné necertifikované „produkty“, byť měly prokazatelné léty i staletími prokázané ozdravné účinky.

Předkládám vám nové české slovo – jól, které můžete s láskou používat dle definice výše.

Na vědomí se dává, že dne 12.3.2019 uslyšeli poprvé v ČR o tzv. „jólu“, kterým označuji své výrobky, produkty vycházející z přírody a prospívající zdraví člověka i zvířat. Opouštím tímto systém neustálých dohadů a sporů o slovo „lék“. Předkládám vám definici a význam nového slova „jól“, jelikož v oficiálních záznamech do dnešního dne nemělo v českém jazyce toto slovo žádný záznam, opodstatnění, formu ani význam.

Předpokládám, že z tohoto slova vzniknou i další tzv. odvozením – z hlediska češtiny je „jól“ kořenem slova.
Nové tvary dalších nových slov mohou být zdánlivě podobná s těmi původními, tudíž
„jólárna“ jako místo, kde se dají tyto poživatiny koupit
„jólivé účinky“, tedy hojivé, takové, které zdraví prospívají
„jólení“ jako proces uzdravování se
„jólař“ jako ….

Všem lidem předkládám nové české slovo – jól.
Bylinkářům, bábám kořenářkám, horským střediskům, ozdravovnám, lázním, lidem z alternativní medicíny, východní medicíny, všem, kteří jste se museli opatrovat, abyste náhodou nebyli popotahováni za sice lidově zažité, leč legislativně nesprávné použití slova lék, předkládám vám nové české slovo – jól. Používejme jól s láskou a správným významem.

Přidat komentář